tisdagen den 19:e november 2013

Bakom alla dystra siffror

Kommunen fortsätter att presentera dystra siffror över sjukfrånvaron. I vissa verksamheter - framför allt vård och omsorg - ligger sjukfrånvaron kring tio procent och i vissa fall däröver. Inte på något sätt har man kunnat uppdra en strategi för att möta dessa siffror - eller framför allt - människorna bakom dem.

Standardsvaret är att "vi följer siffrorna". Jag har hört det så många gånger att jag numera blir mycket irriterad när det sägs. Mitt eget bidrag till lösningar har varit att föreslå att ta bort den s k heltidsmodellen, som bygger på att medarbetarna till viss del schemalägger egen flyttid. Vissa får jobba jämt medan andra smiter undan genom att planera ut pass då de inte kommer efterfrågas.

Ytterligare ett drag från kommunens personalavdelning är en enkät bland cheferna för de mest drabbade avdelningarna - men vad visar svaren egentligen? Inte mindre än samma personers självinsikt.

Vad tror man egentligen om folks mående när krysslistan i enkäten bara handlar om att chefen ska gissa vad den anställde är sjukskriven för? Reumatism, cancer, belastningsskador, psykisk ohälsa ... ingenting som pekar tillbaka till chefen själv. Nu menar jag inte att hänga ut enskilda chefer i Södertälje kommun men i en vettig sjuktalsenkät borde stress, överbelastning, arbetsplatskonflikt och dåligt ledarskap finnas med som punkter. Att man till exempel lider av sömnbrist och blir sjukskriven är ingen orsak till sjukfrånvaron - det är ett symptom.

Jag är djupt skakad av den rättegång som pågår i Östersunds tingsrätt, där två chefer från Krokoms kommun åtalats för vållande till annans död efter ett självmord orsakat av vuxenmobbning. Det är naturligtvis ett extremt fall. Men vi som förtroendevalda måste göra allt för att säkerställa att de anställda i Södertälje kommun har en arbetssituation som genomsyras av kommunens värdegrund - och inte av dåligt ledarskap eller destruktiva strukturer. Och för att få ner siffrorna behövs det kraftigare åtgärder än att just följa siffrorna.

fredagen den 17:e maj 2013

Huvudbry

Södertäljes kommunala ekonomi och framtida dito skapar oro hos många. Det är befogat. Kostnadsramarna har ökat betydligt under det senaste året, skattekraften inte hunnit ikapp och utsikterna om ett stabilt läge är än så länge osynliga.

Härom dagen samlades alla politiker och ledande tjänstemän i Södertälje till en omvärldsdag med framtidsanalys och förutsättningar inför de närmaste åren. Tjänstemännen lämnade sitt underlag till budgetförslag - som alltid ändras framåt hösten liksom det får en politisk prägel. Huvudbudskapet var att Södertälje kommun måste spara ytterligare 200 miljoner nästa år.

Idag har koncernstyrelsen fattat beslut om ägardirektiv till dotterbolagen. Mycket ord och väldigt otydlig målsättning. Men när alliansen yrkade på att "amortering" skulle ingå i det generella direktivet till alla bolag i koncernen - "Bolaget ska medverka till att skapa ekonomisk stabilitet i Telge för att möjliggöra nödvändiga investeringar och vinstutdelning till ägaren med minskad eller bibehållen nivå på låneskulden"- mottogs förslaget om amortering med kalla handen.

Bibehållen nivå på låneskulden. Det innebär 12,5 miljarder framöver - men det kommer att krävas ganska mycket jobb bara att hålla det därvid. En halv miljard betalar man för räntorna varje år. Det är 2-3 större skolor bara det.

Min kontenta är att Södertäljes ekonomiska framtid måste inbegripa en helt förändrad syn på skattekraften. Vi kan inte ständigt utgå från att staten ska gripa in. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till omvärlden, näringslivet och det humankapital Södertälje besitter. Kort sagt - från arbetarekommun till tillväxtkommun.

torsdagen den 18:e april 2013

Vem kan man tro på (igen)?


Matserveringen i Bergvik.

Deltog i ett medborgarsamtal i måndags och hörde mig själv utbrista "men det är ju för att jag inte litar på majoriteten". Så är det. Många förtroendevalda är fina och goda människor, men hopsamlade med en krydda taktik och viss frustration är det mycket rävspel i Stadshuset.

Nästa veckas snackis blir säkert de nya besparingarna inom äldreomsorgen. Man undrar vilken gång i ordningen matserveringen i Bergvik är hotad? Nu finns en hel lista på vad som ska läggas ned, för att spara några ynka miljoner.

tisdagen den 9:e april 2013

Utförsäljning

Så är det nu offentligt. Kommunen säljer fem äldreboenden och den del av hyresbeståndet i Västra Blombacka till Rikshem, i ledet att skapa möjlighet att amortera på den jättelika skulden (snart 13 miljarder).

Nu är det offentligt men innan försäljningen kan slutföras måste kommunstyrelsen och fullmäktige fatta beslut. Och det ska bli en intressant debatt, minst sagt.

Jag väntar mig något "ombytta roller", om man tänker utifrån höger-vänster-perspektivet på ägande och försäljningar. Då tänker jag främst på äldreboendena och inte allmännyttan.

Från Kristdemokraternas sida har vi gång på gång tjatat (ja, vi har faktiskt tjatat, inte bara pratat) om att minska skulden och sälja. Jag har ingen principiell motvilja mot att andra aktörer - som i detta fall vårt eget pensionssparande - äger fastigheter kommunen nyttjar. Det är också positivt att kommunen kan börja amortera på skulden. Med 100 miljoner tar det i och för sig ganska lång tid innan skulden är avbetalad.

Men det har för oss känts mer naturligt att vilja sälja /onödiga/ bolag och kommersiella fastigheter - Luna och Kringlan, framför att göra oss av med de lokaler vi själva behöver.

Vi säljer sånt som vi själva förmodligen behöver för all framtid. Just därför är de intressanta objekt för köparen. Och hyr tillbaka - vilket inte blir billigare. Fler saker än detta gör mig orolig över äldreomsorgsnämndens budgetramar inför framtiden.

fredagen den 8:e mars 2013

Stort och spretigt ... eller?

För Kristdemokraternas räkning har jag uttalat mig i veckans nummer av Södertäljeposten om Telgekoncernens framtid. Bolagskoncernen består i dag av tjugo bolag, med vitt skild verksamhet. En del rent bolagiserad kommunal verksamhet, annan risktagande vinstgenererande affärsverksamhet och därtill några bolag inriktade på att lösa arbetsmarknadsproblem. Notera att beslut nyligen fattats om försäljning av aktierna i Telge Peab - en bolagskonstruktion vi från Kristdemokraterna varit mycket skeptiska till.

Bakgrunden till veckans artikel är den översyn Telge lät göra i höstas över koncernen och dess inriktning. Koncernen har vuxit sig så stor att ytterst få personer haft en överblick och helhetssyn över hela organisationen. Och utredarna kom fram till väldigt många saker vi redan noterat och i viss mån kritiserat, samt kom med en del förslag till förändring.

Nu drar arbetet igång med att komma med förändringar utifrån bl a översynen. Och här är våra ståndpunkter, från Kristdemokraterna:
- vi måste minska den extremt höga skuld kommunen ådragit sig de senaste åren, och se till att den inte ökar
- kommunen ska i högre grad upphandla nödvändiga tjänster i stället för att bolagisera vanlig kommunal verksamhet
- kommunen bör inte gå in som minoritetsägare i diverse bolag - då insynen och påverkan minskar kraftigt för våra kommunmedborgare
- kommunen ska inte äga och förvalta kommersiella fastigheter och bolag, där invånarna/skattebetalarna utsätts för risk
- kommunens näringslivsarbete ska i första hand handla om att skapa ett gott näringslivsklimat, framför att fila på den egna fasaden
- det måste finnas en plan för hur koncernen långsiktigt ska växa och hur risktagandet ska se ut.

måndagen den 25:e februari 2013

Alla kan göra fel ...

Det blev en pudel från stadsdirektören i lördagens Länstidning - det var förhastat att uttala sig kring Oxbacksskolans nedläggning och flytt. Tacka för det.

Alla kan göra fel. Det är en del av den kristdemokratiska ideologin - ofullkomlighetsprincipen. Just därför är det viktigt att inte samla all makt på ett ställe.

Flera gånger det senaste året har förtroendevalda i Södertälje fått kännedom om nyheter inom sitt kompetensområde genom att slå upp morgontidningen. Och medborgare har fått kännedom om förändringar som påverkar deras vardag enormt - men utan att någon kommunicerat detta i förväg. Då har det gått snett. Då har kommunen antingen fått ett tjänstemannastyre eller de ledande politikerna gått över sin befogenhet och börjat fatta odemokratiska beslut.

Det är allvarligt om tjänstemännen på chefsnivå börjar tala om frågor som om de redan var beslutade. Ett gott exempel på det är multihallen i Östertälje ... som under ett halvårs tid projekterats i Rosenlund. Det är förmodligen det bästa utifrån omständigheterna - men uppdraget gällde Östertälje. Likaså nedläggningen av Pedagogiskt centrum, gymnasieskolorna etc ...

Jag går och väntar på att öppna lördagstidningen och se mina egna barns skola nedläggningshotad. Och det värsta är - trots att jag är skolpolitiker - att jag inte ens skulle bli förvånad.

fredagen den 22:e februari 2013

Skolkarusell på Oxbacken?

Skolkarusellen har inget slut. I dag upprörs vissa över det hastiga beskedet om Oxbacksskolans nedläggning, medan andra medger att lösningen skulle kunna vara god därför att hela skolan inte ryms i lokalerna.

Jag vill inte säga mycket som politiker förrän vi sett en konsekvensutredning. Men om beslutet egentligen redan är fattat - vad tjänar en utredning till? Den kan lätt vinklas i beslutets riktning. Så är här mitt och vårt ställningstagande:

- Prestigen måste släppas omkring F-9-principen - det vill säga att alla grundskolor måste erbjuda alla årskurser. När detta beslut ursprunglingen fattades sades det att en utökning i viss skola inte skulle medföra kostnader (naivt?) - och det var inte heller självklart att skulle gälla alla skolor.